• رویای واقعی
 • دشت
 • دهلی - آگرا
 • اینستاگرام
 • tktja

فرودگاه امام خمینی » پروازهای خروجی

(پروازهای خروجی فردوگاه بین المللی امام خمینی (ره
وضعیت هوا ملاحظات وضعيت مقصد / از طريق زمان واقعی طبق برنامه شماره پرواز هواپيمايی
Cloudy          در حال مسافرگيری به موقع دوسلدورف 03:35 03:35 ST6275 Germania
-6° Clear          در حال مسافرگيری به موقع مينسک 03:40 03:40 B2788 Belavia
Mostly Cloudy      در حال مسافرگيری به موقع وين 03:50 03:50 OS872 Austrian
16° Light Rain Shower    در حال مسافرگيری به موقع استانبول 04:00 04:00 XC1908 Corendon
26° Partly Cloudy      در حال مسافرگيری به موقع دوبي 04:05 04:05 EK976 Emirates
22° Clear          در حال مسافرگيری به موقع دوحه 04:20 04:20 QR491 Qatar
24° Partly Cloudy      در حال مسافرگيری به موقع ابوظبي 04:25 04:25 EY344 Etihad
N/AN/A پذيرش درب خروج به موقع بحرين 04:30 04:30 GF337 Gulf
16° Light Rain Shower    پذيرش درب خروج به موقع استانبول 04:55 04:55 PC513 Pegasus
18° Clear          پذيرش درب خروج به موقع نجف 05:00 05:00 IV7938 Caspian
16° Light Rain Shower    پذيرش درب خروج به موقع استانبول 05:00 05:00 KK6571 Atlas
22° Fair           پذيرش مسافر به موقع مسقط 05:05 05:05 WY432 Oman
16° Light Rain Shower    پذيرش مسافر به موقع استانبول 05:15 05:15 TK873 TurkishAir
16° Light Rain Shower    پذيرش مسافر به موقع استانبول 06:20 06:20 TK899 TurkishAir
-1° Smoke          پذيرش مسافر به موقع آلماتي 06:30 06:30 W5072 Mahan
16° Light Rain Shower    پذيرش مسافر به موقع استانبول 06:50 06:50 W5112 Mahan
26° Partly Cloudy      به موقع دوبي 07:00 07:00 IR659 Iranair
18° Clear          به موقع نجف 07:00 07:00 EP584 Iran
Fair           به موقع ميلان 07:05 07:05 W5110 Mahan
Smoke          به موقع کابل 07:30 07:30 W51101 Mahan
26° Partly Cloudy      به موقع دوبي 07:30 07:30 W5061 Mahan
16° Light Rain Shower    به موقع استانبول 07:40 07:40 TK879 TurkishAir
18° Clear          به موقع نجف 08:00 08:00 IA116 IraqiAirways
18° Clear          به موقع نجف 08:00 08:00 IR3405 Iranair
Cloudy          به موقع استکهلم 08:15 08:15 IR713 Iranair
N/AN/A لغو شد مزار شريف 08:15 08:15 EP566 Iran
Fair           لغو شد سليمانيه 08:15 08:15 W51148 Mahan
Mist           به موقع فرانکفورت 08:55 08:55 IR721 Iranair
Mostly Cloudy      تاخير دارد وين 16:50 09:00 IR717 Iranair
26° Partly Cloudy      به موقع دوبي 09:30 09:30 QB2202 Qeshm
18° Clear          تاخير دارد نجف 11:00 10:00 ZV4179 Zagros
18° Clear          تاخير دارد نجف 12:00 10:00 IR3417 Iranair
18° Clear          به موقع نجف 10:00 10:00 IF844 Fly
18° Clear          به موقع نجف 10:00 10:00 IV7914 Caspian
18° Clear          به موقع نجف 10:30 10:30 IV7918 Caspian
26° Partly Cloudy      به موقع دوبي 10:55 10:55 EK972 Emirates
22° Clear          به موقع دوحه 10:55 10:55 QR483 Qatar
18° Clear          به موقع نجف 11:00 11:00 ZV4169 Zagros
18° Clear          به موقع نجف 11:00 11:00 JI4803 Meraj
18° Clear          به موقع نجف 11:30 11:30 IR3415 Iranair
18° Clear          به موقع نجف 11:30 11:30 IA116A IraqiAirways
18° Clear          به موقع نجف 11:30 11:30 HH6359 Taban
18° Clear          به موقع نجف 11:30 11:30 ZV4177 Zagros
26° Partly Cloudy      به موقع دوبي 11:30 11:30 W5063 Mahan
14° Fog           لغو شد بغداد 12:00 12:00 HH6349 Taban
18° Clear          به موقع نجف 12:00 12:00 HH6357 Taban
18° Clear          به موقع نجف 12:45 12:45 EP586 Iran
18° Clear          به موقع نجف 12:45 12:45 QB2261 Qeshm
18° Clear          به موقع نجف 13:00 13:00 QB2219 Qeshm
18° Clear          به موقع نجف 13:45 13:45 IR3407 Iranair
18° Clear          به موقع نجف 14:00 14:00 IA114 IraqiAirways
24° Partly Cloudy      به موقع شارجه 14:40 14:40 G9202 Air
18° Clear          به موقع نجف 14:45 14:45 W51126 Mahan
18° Clear          به موقع نجف 15:00 15:00 IA114A IraqiAirways
14° Fog           به موقع بغداد 15:00 15:00 IA112 IraqiAirways
18° Clear          به موقع نجف 15:00 15:00 IF846 Fly
18° Clear          به موقع نجف 15:00 15:00 IV7916 Caspian
18° Clear          به موقع نجف 15:00 15:00 IV7912 Caspian