• mashhad
  • hotelja
  • new 2
  • new 3

درباره ما: اعضای هیات مدیره

 

سمت

نام اعضای هیات مدیره

 

 

مدیر عامل و عضو هیات مدیره

آقای مسعود غلامی

مدیر مالی و اداری و عضو هیات مدیره

آقای محمدرضا صارمی